Hosting Profesional për faqen tuaj zgjidh një paket.

PAKO A

20 GB Vend
Pa Limit Trafik Mujor
Jo IP Te dedikuar
1 Domain Parkues
WHM/Cpanel
980 GBps DDoS Mbrojtje

PAKO B

60 GB Vend
Pa Limit Trafik Mujor
Jo IP Te dedikuar
10 Domain Parkues
WHM/Cpanel
980 GBps DDoS Mbrojtje

PAKO C

100 GB Vend
Pa Limit Trafik Mujor
Jo IP Te dedikuar
20 Domain Parkues
WHM/Cpanel
980 GBps DDoS Mbrojtje

PAKO D

Pa Kufi GB Vend
Pa Limit Trafik Mujor
IP Te dedikuar
Pa kufi Domain Parkues
WHM/Cpanel
980 GBps DDoS Mbrojtje